>

Leven in Verbinding
Cultuurprincipes Ecodorp Brabant

In onze visie hebben we als Vereniging Ecodorp Brabant beschreven 'wat' we willen. In deze tekst 'leven in verbinding' beschrijven hoe we met elkaar en onszelf omgaan.
Deze principes vormen een bron waaruit inspiratie, motivatie en vertrouwen ontstaat. Ze bieden ons houvast en richting, zonder de ontwikkeling van onszelf en ons ecodorp te beperken.

Ieder lid van Vereniging Ecodorp Brabant onderschrijft deze principes door;
1. tijd te besteden aan  en te investeren in Vereniging Ecodorp Brabant ;
2. zijn/haar creativiteit/kwaliteit te ontplooien ten dienste van de gemeenschap;
3. bij te dragen naar vermogen, te ontvangen naar behoefte;
4. te ondersteunen waar mogelijk
5. en door feedback te geven en te ontvangen met respect (in waarheid, eerlijkheid en transparantie).

Als je deze principes verder uitdiept dan kom je op de volgende hoofdaspecten uit, die met elkaar samenhangen.

In de tekening hieronder wordt uitgelegd hoe deze categoriën met elkaar zijn verbonden;
Cultuurprincipes omgang met jezelf communicatie met elkaar zorgen voor onze groep omgang met je omgeving omgeving met het leven

omgang met jezelf

communicatie met elkaar

zorgen voor onze groep

omgang met onze omgeving

omgang met het leven