>

Ontwerp van het Ecodorp vanuit onze visie

Onze visie, missie en doelstellingen komen terug in het hele ontwerp van het Ecodorp, door de patronen die we gekozen hebben. Daarom zul je deze in elk facet van ons dorp terug kunnen vinden. Klik op de pijl achter de visie om te zien hoe deze terugkomt in het ontwerp van ons Ecodorp.

Visie

Wij zien een wereld, waarin het mogelijk is om:

 • In verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud en ontspanning, leren, zorg, en aandacht voor elkaar verweven zijn. (Integraal holistisch leven) ontwerp
 • Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van leven. (Verantwoordelijkheid)ontwerp
 • Individuele talenten en collectieve creativiteit te ontplooien; (Expressie)ontwerp
 • Te produceren en consumeren zonder de aarde te belasten. (Duurzaamheid)ontwerp

Missie

Wij verwezenlijken onze visie door het ontwikkelen van plannen en uitvoeren daarvan door :

 • zelfbouw van onze huizen met duurzame middelen en materialenontwerp
 • het realiseren van duurzame processen en projectenontwerp
 • het opbouwen en exploiteren van (duurzame) installaties voor de opwekking van duurzame energieontwerp
 • opbouw van een lokale economieontwerp
 • Bijdragen aan het herstel van biodiversiteitontwerp

Doelstellingen

Wij voorzien een gemeenschap gebaseerd op Waarden, welke uitgedrukt worden in:

 • Zorg voor onze Aarde en voor de mensontwerp
 • Wonen in een gezond en duurzaam huis in een gezonde leefomgevingontwerp
 • Leven van gezonde voedingontwerp
 • Een leefomgeving waarin bewoners in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschapontwerp
 • Zelfvoorziening waar mogelijk (Voeding, energie en bouwen)ontwerp
 • Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talentenontwerp
 • Afstemmen van de voetafdruk van onze bewoners tot wat de aarde dragen kanontwerp
 • Een vitale lokale economie in gezonde relatie tot haar omgevingontwerp
 • Het uitdragen van de doelstellingen ten voordele van iederontwerp