>

Educatiecentrum voor Duurzaam leven

Ons hele dorp en alles wat we er doen is eigenlijk een educatiecentrum voor duurzaam leven, maar alle mogelijke informatie en de mogelijkheid om cursussen/presentaties te volgen, zal te vinden zijn in het infocentrum dat aan de rand van het Ecodorp komt te staan. Sinds januari 2010 zijn we door het Bureau van het Europees Platform erkend als een Instelling met Educatieve Doelstellingen. Daardoor kunnen we zelf cursussen en workshops organiseren die gesubsidieerd worden met het Grundtvig-programma van de EU. De kosten van de cursus voor de cursisten worden dan helemaal of grotendeels vergoed door de EU.

Duurzaam bouwen is natuurlijk een belangrijk thema, omdat we daar in het Ecodorp veel ervaring in zullen opdoen en we willen die ervaringen en kennis zoveel mogelijk verspreiden. Kijk ook eens naar ons experimenteel bouwproject op De Kleine Aarde.

Duurzame energie is erg belangrijk, omdat we zo snel mogelijk alternatieven moeten ontwikkelen op de grijze, vervuilende stroom.

Duurzaam leven is het andere belangrijke thema en dat varieert van je eigen eetbare tuin maken tot recycling en hergebruiktips.

Andere inspiratie- en informatiebronnen zijn:

Netwerk Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs
Het Netwerk Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs (NDBB) heeft als doel samenwerking te bevorderen tussen onderwijs -met name hogescholen en ROC's- en bedrijven in Brabant. Het initiatief wordt gesubsidieerd door de Provincie Brabant en de Hogeschool Avans is penvoerder.
Lees hier meer...

Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs
De missie van DHO is dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Lees hier meer...

Het platform voor duurzaam onderwijs - PLADO
DHO lanceerde 1 dag voor de verkiezingen het platform voor duurzaam onderwijs. Diverse bestuurders, wetenschappers en specialisten doen hun verhaal over het belang van duurzame ontwikkeling in het onderwijs.
Lees hier meer...

Morgen: het studentennetwerk dat zich inzet voor een duurzame toekomst
Dit is Morgen: het landelijk studentennetwerk dat zich inzet voor een duurzame levensstijl en duurzame bedrijfsvoering aan de universiteit en hogeschool. Morgen werkt samen met studenten aan vraagstukken voor duurzame ontwikkeling in zowel studie als dagelijks leven. Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, met het oog voor daar en morgen.
Lees hier meer...

Gebed van een student
Leg me jouw kennis niet op ik wil het onbekende onderzoeken en zelf mijn ontdekkingen doen Laat wat bekend is mij bevrijden, niet gevangen zetten
Lees hier meer...