>

Doelgroep: Onze toekomstige gemeente

Ecodorp Brabant is een vereniging van ongeveer 90 leden die op een geheel duurzame manier ergens in Brabant willen gaan wonen. Wij willen een Ecodorp gaan bouwen, met ecologische huizen en voorzieningen, een plek waar we alle facetten van het leven op een duurzame manier kunnen regelen.

Duurzaam houdt ook in: kleinschalig en lokaal. De omgeving waar wij ons zullen gaan vestigen zal daarom een belangrijke rol voor het Ecodorp gaan spelen en vice versa. Voor de gemeente waartoe wij zullen gaan behoren, zal het Ecodorp met haar ecotoerisme, haar nieuwe ondernemingen, de samenwerking met bestaande ondernemingen en de positieve publiciteit een aanwinst zijn. Want we zijn ook een gigantische denktank van creatieve, actieve, positieve, op duurzaamheid gerichte mensen.

We willen ecotoerisme aantrekken en een educatieve functie gaan vervullen. Het Ecodorp vergaart enorm veel kennis over duurzaam bouwen en leven, we brengen dat ook in de praktijk en door ecotoerisme kunnen we die kennis en ervaring gemakkelijk verspreiden.

Binnen het Ecodorp willen we volledig in onze eigen duurzame energie gaan voorzien en zo veel mogelijk van ons eigen voedsel gaan verbouwen op een duurzame manier, zonder gif te spuiten.

Zoals een goed Permacultuur-ontwerp* betaamt, zullen we de behoeften en mogelijkheden van de gemeente waarin we komen, goed onderzoeken. We hebben dat al een keer gedaan bij de gemeente Heusden, een twintigtal mensen onderzocht de gemeente d.m.v. interviews, Internet en VVV naar huidige ondernemingen die bezig zijn met toerisme, biologische landbouw, recycling, e.d.
Op grond van wat we ontdekken, zullen we een aanbod vanuit het dorp genereren. Zodoende past het Ecodorp perfect in de omgeving en kunnen we iets positiefs betekenen voor de gemeente waar we komen.

TEDx Ecodorp BrabantGezien de grote variatie in duurzame bouwmaterialen en -technieken, hebben we een hele flexibele inbreng van de gemeente nodig, zoals de gemeente Boekel doet. De gemeente Boekel staat bekend als de eerste gemeente van Nederland die in 2004 stopte met de welstandscommissie. Omdat hun visie gebaseerd is op vertrouwen in hun inwoners, hebben ze een procedure bedacht waardoor de verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de bouwer en niet meer bij de gemeente. Daardoor kost het maar 20 minuten om een bouwvergunning goedgekeurd te krijgen.
In een TEDxTalk die de mede-initiatiefnemer van Ecodorp Brabant ooit gehouden heeft, legt hij uit hoe de werkwijze van Ecodorp Brabant hun geleid heeft tot Boekel.

* Een praktijkvoorbeeld van zo'n Permacultuur-ontwerp staat hier beschreven.