>

Gezamenlijke eetbare tuin

Omdat wij zo veel mogelijk zelfvoorzienend willen gaan leven, zullen wij de grond zo optimaal mogelijk willen gaan gebruiken:
In de plantsoenen komen fruit- en notenbomen, eetbare planten en plukbloemen. Langs de fietspaden komen bramen en frambozen. Er zullen bosjes komen voor hakhout. Vennetjes dienen voor waterberging en -zuivering. Schapen zullen voor ons het gras kort houden, en geven ons hun wol. Ons dorp zal er groen uit zien, en het wemelt er van het leven (biodiversiteit!). Dit alles gaat hand in hand met de permacultuur: een gesloten kringloop-systeem, waar geen (of zo min mogelijk) input van buiten af voor nodig is, en waar geen overtollig afval vandaan komt. Alles zal worden gebruikt en zal in evenwicht zijn.

Door deze gezamenlijk te verzorgen en door kinderen daarbij te betrekken, kunnen we gezamenlijk voorzien in een groot deel van ons voedsel.

kinderentuin

Iedereen vraagt zich af hoe het al zijn om in het Ecodorp te gaan wonen.
Het werken in de gezamenlijke tuin, bijvoorbeeld, wat kun je je daarbij voorstellen?
Een humoristisch filmpje geeft een prettige verbeelding...

voedselbereiding