>

Watervoorziening in een Earthshipwolken

Regenwater -> tanks
Voor de watervoorziening van het earthship hebben de bewoners voldoende aan het regenwater dat op het dak naar één punt wordt afgevoerd.
Het water gaat dan door een bed van stenen om er het grootste vuil uit te filteren. Daarna komt het water terecht in twee 5.000 liter tanks waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Het reservoir wordt achterin in de zandwal buiten het Earthship ingebouwd.

filtersEr zijn verschillende systemen voorzien voorzien voor verschillende ‘soorten’ water. Zo is er het drinkwater, badwater, ‘grijs’ water en ‘zwart’ water. Hiervoor zijn er verschillende pompen, filters, aan- en afvoerbuizen in het earthship aanwezig.

Drinkwater: tanks -> filters -> drukvat -> gootsteen/wasbak -> grijs water
Het drinkwater gaat door een Katadyn-filter: een chemische filter waar microorganismen in het water worden gedood. Het drukvat is nodig om de druk van het water zo groot te krijgen als normaal is in huis.

Badwater (warm): tanks -> filters -> zonneboiler -> gasboiler -> bad/douche/wasbak/gootsteen -> grijs water
Water dat opgewarmd is in een zonneboiler komt in een tank terecht waar het een week lang op temperatuur blijft, zelfs als de zon niet schijnt. Als het gebruikt wordt, gaat het eerst naar een gasboiler waar het zonodig extra opgewarmd wordt. In de douche en het bad is een schakelaar die de eerste 10 seconden koud water terug laat stromen naar de tanks. Zodoende wordt er geen water teveel doorgespoeld.

Badwater (koud): tanks -> filters -> drukvat -> bad/douche/wasbak/gootsteen -> grijs water

Grijs water: bad/douche/wasbak/gootsteen -> plantenbak in serre -> toilet -> zwart water
Het ‘grijze’ water (dat werd gebruikt in de douche of de keuken) wordt door grote plantenbakken plantenbakgeleid die gevuld is met stenen, puimsteen en teelaarde. De planten nemen de nodige voedingsstoffen op uit het water en produceren zo zuurstof en eventueel voedsel. Wanneer het water aan de andere kant van de plantenbak er weer uit wordt gepompt is het gefilterd en kan het worden gebruikt om het toilet door te spoelen.

Zwart water: toilet -> beerput -> plantenbak buiten
buitenbakHet afvalwater uit de WC wordt afgevoerd naar een tank buiten. Het overloopwater wordt naar een plantenbak buiten gevoerd, waar het weer gefilterd en afgebroken door de planten, totdat het een acceptabel niveau aan nitraten heeft en het de bodem niet kan verzuren. Een beerput hoeft nooit geleegd te worden, mits je geen chemicaliën erin gooit en eens per jaar een bakje met extra bacteriën doorspoelt in het toilet.

Er bestaan ook composttoiletten, waardoor je de uitwerpselen weer kunt verwerken in de composthoop. nonolet

Met dank aan Owaze voor de teksten, waar nodig aangepast