>

Onze visie

Onze visie, missie en doelstellingen hebben we met 80 ecodorpers opgesteld in maart 2009. Daarom zul je deze in elk facet van ons dorp terug kunnen vinden, ons bouwproject op DKA, onze plattegrond, onze statuten, de cursussen en opleidingen die we volgen en cursussen die we geven, enz.

Visie

Wij zien een wereld, waarin het mogelijk is om:

 • In verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud en ontspanning, leren, zorg, en aandacht voor elkaar verweven zijn. (Integraal holistisch leven) 
 • Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van leven. (Verantwoordelijkheid)
 • Individuele talenten en collectieve creativiteit te ontplooien; (Expressie)
 • Te produceren en consumeren zonder de aarde te belasten. (Duurzaamheid)ontwerp

Missie

Wij verwezenlijken onze visie door het ontwikkelen van plannen en uitvoeren daarvan door :

 • zelfbouw van onze huizen met duurzame middelen en materialenontwerp
 • het realiseren van duurzame processen en projecten
 • het opbouwen en exploiteren van (duurzame) installaties voor de opwekking van duurzame energieontwerp
 • opbouw van een lokale economieontwerp
 • Bijdragen aan het herstel van biodiversiteitontwerp

Doelstellingen

Wij voorzien een gemeenschap gebaseerd op Waarden, welke uitgedrukt worden in:

 • Zorg voor onze Aarde en voor de mens
 • Wonen in een gezond en duurzaam huis in een gezonde leefomgeving
 • Leven van gezonde voedingontwerp
 • Een leefomgeving waarin bewoners in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap
 • Zelfvoorziening waar mogelijk (Voeding, energie en bouwen)
 • Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talentenontwerp
 • Afstemmen van de voetafdruk van onze bewoners tot wat de aarde dragen kanontwerp
 • Een vitale lokale economie in gezonde relatie tot haar omgeving
 • Het uitdragen van de doelstellingen ten voordele van iederontwerp

Bekijk ook onze cultuurprincipes, zij beschrijven hoe we met elkaar en onszelf omgaan. Deze principes vormen een bron waaruit inspiratie, motivatie en vertrouwen ontstaat. Ze bieden ons houvast en richting, zonder de ontwikkeling van onszelf en ons ecodorp te beperken.
Bekijk hier onze cultuurprincipes...