>

Groene dak op het gebouw

Groene daken hebben enorm veel voordeel
Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen een buffer tegen luchtvervuiling. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Hiermee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.
Daardoor vermindert de opwarming van de stad en verbetert de luchtkwaliteit. En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.
Groene daken bieden ook voordelen voor u. Naast het feit dat u een bijdrage levert aan een duurzame stad, heeft een groen dak ook financiële voordelen voor u. Een groen dak heeft een isolerende werking waardoor u in de winter uw pand minder hoeft te verwarmen en in de zomer minder hoeft te koelen. Dit levert dus direct een besparing op uw energienota! Bovendien gaan groene daken langer mee dan een gewoon dak waardoor u lagere onderhoudskosten heeft aan uw dak. Lees meer over groene daken op deze website.
Technische informatie over het groene dak volgt nog. Het groene dak wordt gratis ter beschikking gesteld door:
Van Helvoirt Groenprojecten BV

Dit hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf uit Berkel-Enschot adviseert ons bij de keuze, levert helemaal gratis voor ons de groendaken en begeleid ons bij de aanleg.
www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl

groen dak

Het betreft 4 hellende dakvlakken van ca. 25-30 m2 per dakvlak.
Wat gaan we doen?
Afschuifsysteem
Op het laagste punt van de dakvlakken worden stalen hoeklijnen (5 x 5 cm 300 lang) op de dakbedekking geschroefd en dicht gekit. Deze stalen lijnen zijn gedoeld om afschuiven van het substraatpakket te voorkomen en de dakrand te beschermen. De 2 bovenste dakvlakken worden tevens voorzien van Ritter profielplaten om afschuiven te voorkomen. Achter deze hoeklijn komt een grindrand om het hemelwater af te voeren.

Drainagelaag
Op het dak wordt een drainage/bescherm viltdoek aangebracht. Dit doek heeft als functie om het hemelwater in de vilt te bufferen en overtollig water af te voeren naar de dakdoorvoeren. Tevens beschermd de viltlaag de dakbedekking op beschadigingen. 6 bladkorven komen in de dakdoorvoeren.

Substraat
We stellen voor 2 typen substraat te gebruiken. Op de bovenste 2 dakvlakken, die ook de steilste helling hebben stellen we voor om traditioneel groendaksubstraat te beruiken op basis van lava/bims en compost. Het betreft een laagdikte van 6 cm, totaal 4 m3. Dit substraat heeft een hogere haakweerstand en is geschikt voor hellingen.
De 2 lagere dakvlakken willen we als substraat de teelaarde uit de bouwput gebruiken. Deze teelaarde moet opgemengd worden met compost (verhouding teelaarde-compost 10:1). Laagdikte is ook 6 cm, totaal ca. 4 m3. Compost en teelaarde zijn op het terrein aanwezig.

Beplanting
De 2 bovenste dakvlakken worden ingezaaid met een mengsel van ca. 7 soorten Sedumstoppen. Na het zaaien worden de toppen in het substraat gedrukt en ingewaterd. Daarna is regelmatig watergeven gewenst. De 2 lagere dakvlakken worden ingezaaid met nog nader samen te stellen streekgebonden droogte-resistent kruidenmengsel. Ook hier is watergeven na het zaaien noodzakelijk.

Planning en uitvoering
8 juni vrijdag
Van Helvoirt Groenprojecten levert de volgende materialen:
-        4 m3 groendaksubstraat in 25 kg zakken
-        Ca. 60 m2 profielplaten
-        16 m1 Stalen hoeklijnen
-        60 m2 Sedumtoppen en 60 m2 kruidenmengsel
Vrijwilligers verwerken de teelaarde en mengen dit met compost (bij voorkeur voor 8 juni gereed).

Deze dag worden door onze medewerkers de hoeklijnen gemonteerd en een proefstuk groendak aangebracht als voorbeeld.
Een ploeg van 2 man zal deze dag aanwezig zijn om jullie op weg te helpen. Jurgen Smolders (projectleider dakgroen) of ondergetekende zal hierbij helpen opstarten.

9 juni zaterdag
De vrijwilligers gaan volgens het voorbeeld het groendak verder aanbrengen.
Ruud Kempen zal deze ochtend een workshop voor de vrijwilligers verzorgen.

10 juni zondag
Vrijwilligers werken verder aan het groendak.

Veiligheid
Het is noodzakelijk om het groendak per segment aan te brengen. Een segment heeft de breedte van de rolsteiger , die op hoogte tegen het dak wordt geplaatst en dan functioneert als valbeveiliging.
Wij adviseren een systematische werkwijze waarbij steeds dezelfde personen op het dak aanwezig zijn.