>

Verslag van eerst bijeenkomst van de groep: Het Experimenthoofdmenu

6 december 2009,  11.00 uur,  De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13 Boxtel.

Inleiding:
Medio 2009 kreeg de vereniging i/o het aanbod van Martijn Messing, directeur van De Kleine Aarde, om op hun terrein te experimenteren:  De weg naar realisatie is nog lang en intensief en daarom is het zeer zinvol om al op de een of andere manier te beginnen.
Tijdens een van de weekeind-bijeenkomsten in Hilvarenbeek is dit voorstel aan de groep kenbaar gemaakt en daarbij is er voorgesteld om de organisatie hiervan via een nieuwe groep te laten lopen.  Zo is de groep “Het Experiment”ontstaan. (om te leren van-onze-fouten, om niet te moeten wonen in-onze-fouten)

Inventarisatie:
Als nadere kennismaking hebben we onze persoonlijke verwachtingen en doelstellingen van dit moment, in relatie tot Ecodorp-Brabant met elkaar gedeeld.

De mogelijkheden bij De Kleine Aarde:
We hebben de locatie die ter beschikking is gesteld bekeken.  Er is een open middenterrein met een pad van tegels dat er geheel omheen loop.  Er is een bouw-keet als basis voorziening .  Het terrein is omgeven door veel groen en bomen maar toch licht en open.  Dus ook een goede mogelijkheid om van zonoriëntatie gebruik te maken.  Er is voor ons ruim voldoende terrein beschikbaar. (zie foto)

DKA

Wensen vanuit de vereniging:
Voor heel veel deelnemers binnen de vereniging zal het, net als bij de leden van “Het Experiment” zelf, een onbekend traject zijn om de eigen eco-woning te realiseren.  En voor de ene gaat het om ‘alles zelf bedenken en bouwen’ en de ander wil alleen ‘zelf organiseren’ en weer een ander wil ‘alleen zelf afbouwen’ enz.   Er is hoe dan ook nog veel te ontdekken.
Voor vele zal het gehele traject van het Ecodorp-Brabant nog veel te abstract zijn.
Daarom is het goed om zaken concreet te maken, om je te gaan richten op wat je wil en het pad hiernaar toe te bewandelen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

We gaan echter niet inventariseren wat anderen willen om hier iets voor bedenken of om hiermee iets op te zetten.  Dat gaat niet werken. 

Het is om te beginnen de verantwoordelijkheid van een ieder binnen de vereniging om voor zich zelf een beeld te vormen van haar/zijn ideale woning of van zijn/haar belangrijk onderdeel van het ecodorp.  En als er dan iets is wat je erg aanspreekt, ga daar dan eens mee aan de slag.  Probeer daar dan eens wat mee te doen.  En “Het Experiment” kan hierin een rol spelen door kennis en ervaring te delen via de site en doordat  sommige plannen ook uitvoerbaar zijn of zichtbaar te maken zijn aan anderen via het project bij De Kleine Aarde.  Ecodorp-Brabant  heeft honderden belangstellende en De Kleine Aarde heeft tienduizenden bezoeker.

Een voorbeeld:
Wouter wil graag bouwen met hernieuwbare / nagroeibare materialen.  Dus een woning in houtskeletbouw is een optie.  Welke mogelijkheden zijn er, hoe kun je hiermee bouwen.  Doen = beleven.  Daarom is hij nu dit traject aan het verkennen. Welke producenten zijn er, wie wil materiaal ter beschikking stellen.  Zo kun je onderzoeken wat je wel/niet aan spreekt, kun je contacten leggen met geschikte marktpartijen , krijg je gevoel voor het proces, enz.
Er zijn natuurlijk verschillende bouwers van houtskeletbouw op de markt actief.  Maar wie doet iets wat je aan spreekt?  Kan er een stuk demonstratie-wand gemaakt worden.  Leerzaam voor ons, zinvol voor de producent.   En het zelfde verhaal kun je richten op ramen en op daken en pleisterwerk, schilderwerk,  enz.
Daarom is er ook als eerste het doel gesteld om tot een paviljoen te komen waarin verschillende, damp-open-houtskeletbouw wanden zitten.  En als het realiseerbaar is dan kunnen daar natuurlijk ook andere wand-typen bij komen.   Door te streven naar de bouw van een ruimte (vloer, wanden en dak) wordt er ook meer mogelijk om via “Het Experiment” te stimuleren (ventilatie, verwarming, verlichting,  regenwater hergebruik, wadi, waterzuivering, enz, enz,)

Vanuit dat wat je het meeste aanspreekt of aantrekt een actie ondernemen:
Bij “Het Experiment” gaat het dus niet primair om ‘de handen vuil te maken’ maar vooral om ‘in actie komen, ondernemen, verkennen, contacten leggen’.  En natuurlijk kan er ook heel wat gebouwd worden.   Niet alles hoeft te leiden tot een tastbare vorm.
Denk niet alleen aan ‘bouwproducten’ maar ook eens aan elementen zoals:  subsidie, vergunning, architectuur, voorzieningen, groen, bestrating, afrastering, begeleiding, materiaal keuze, methode, financiën, certificering enz.  Een ieder krijgt hier, meer of minder, mee te maken op weg naar de droom-woning in het ecodorp.
Stel dat je wil wonen in een boomhutwoning. Dan is het zinvol om dit idee niet alleen te delen met anderen maar ook om te verkennen waar de grenzen liggen.  Welke procedures, regels, vergunningen, ervaringen, technieken, materialen en  bomen zijn er, enz, enz.  Je ervaringen kun je delen via de groep en/of via de site en hulp kun je ook inroepen via de site.
Stel dat je niet allen een strobalenhuis wil maar boveal en huis met een groen dak met sedum.  Wat betekend dit?  Welke actie is nodig om dit te weten?  Zo heef een ieder binnen de vereniging meerdere uitdagingen.

Vervolg:
De komende weken wordt verkend of er meerdere houtskelet bouwers zijn om tot een plan voor een klein paviljoen (bijvoorbeeld 8x8 meter) komen.  De vorderingen zullen op de interne web-site te lezen zijn.

En zoals gezegd wordt een ieder binnen het Ecodorp Brabant uitgedaagd om de eigen ideeën voor een ecodorp-woning of ecodorp-onderdeel verder te verkennen.  En laat maar weten waarbij een ander van dienst kan zijn. 
Er is zoveel kennis en ervaring binnen de vereniging.  

In het begin van 2010 willen we als groep weer bijeen komen.

Wouter