>

1-8-10: Bouw voortgang DKA eerste week (26-7 t/m 1-8)

Het is 26 juli en vereniging Ecodorp Brabant gaat van start met haar bouwproject op het terrein van De Kleine Aarde.  Begin juli is er al wat geoefend met het maken van wat onderdelen van de fundering, maar nu gaat het echt van start.  Met z’n 30-40 leden van de vereniging en belangstellenden wordt er de komende weken invulling gegeven aan de plannen die het afgelopen half jaar bedacht en uitgewerkt zijn.  Het is mooi weer, er heerst een enthousiaste sfeer, we hebben er zin in. 

plattegrond DKA

 

Wat gaan we doen:
We gaan een stuk grond van ongeveer 1000m2 herinrichten en we gaan hierop onder andere een paviljoen van 80m2 bouwen.  De architect Huub van Laarhoven heeft het ontwerp gemaakt en samen met hem en met een constructeur hebben we de belangrijkste details van het ontwerp verder uitgewerkt.  Een van de belangrijkste onderdelen in het ontwerp is dat we zo min mogelijk beton / metselwerk in de fundering willen.  Uiteindelijk is er voor gekozen om het dragende skelet van boomstammen, om die op betonnen blokken te zetten en om de gevels af te steunen op een funderingsbalk van zandzakken.  En mogelijk, in verband met de isolatie worden het zakken met schuimglas granulaat.

1

Het achterliggende doel:
We willen niet alleen maar bouwen, we willen vooral ervaring op doen, hoe het is om te bouwen, om mee te denken en te sturen bij ontwerp, subsidie, vergunning, ondersteuning, inkoop, uitvoer, samenwerking, enz.  Allemaal facetten om in de toekomst, zodra ons de kans daartoe geboden wordt, de eigen “project ontwikkeling” ter hand te kunnen nemen en de samenwerking met derden goed te kunnen leiden.

2

Een oude camping in Boxtel komt door onze aanwezigheid nog een keer een beetje tot leven.  De voorzieningen zijn hier beperkt tot “ruimte” op kleine afstand tot onze bouwplaats.  Maar met de mogelijkheden van De Kleine Aarde er bij opgeteld, hebben we alle voorzieningen die nodig zijn voor een mooie en inspirerende vakantie / periode.

De eerste week bouwen.
Door het korte traject tussen plan en uitvoer en door dat het moment van toekenning van de aangevraagde subsidie maar 2 weken voor de start van de bouwbekend werd, is er een rustige opstart.  Ook omdat we nog te maken hebben met een ter-visie-periode voor onze tijdelijke bouwvergunning.

3

Voor de bouw is bekeken wat de belangrijkste zaken zijn die we nog moeten bestellen voor dat de bouwvak begint. Ook wachten we nog op diverse materialen voor de fundering, en de bomen voor de hoofdconstructie.  De planning is dat de meeste materialen die voor de voortgang van belang zijn, in de tweede week geleverd worden.
Ondertussen zijn we aan het uitzoeken hoe we de oude ramen die we in de gevel willen hergebruiken, kunnen samen bouwen met een dragende constructie.

4

 

Voor het opbouwen van dragende delen in de gevel gaan we gebruik maken van balk materiaal dat gebruikt is bij het transport van staal.  Dit is een stuk goedkoper dan nieuw hout en doordat we het vooral  voor het niet-zichtwerk gebruiken, is enige vervuiling oid geen probleem.

5

Om wat materiaal droog op te kunnen slaan, en om tijdens regen even droog te kunnen staan, hebben we niet alleen twee containers geregeld, maar is er ook een afdak tussen de containers gebouwd.  Hiermee is er meteen een mooie plaats gemaakt voor het “ecodorp brabant” bord dat Wim Vissers voor ons gemaakt heeft.

6

Als overgang tussen de fundering van de gevels (zandzakken of glasschuim zakken) en de ramen en muren maken we een boxconstructie uit korte stukken die later samengebouwd een cirkelboog vormen.

7

Ook voor het stukje terras dat aan de zuid-west kant van het gebouw zit, maken we wat kleine stukjes fundering om de palen, die het dak ondersteunen, te kunnen dragen.

Vervolg:
De komende week wordt er nog veel materiaal aangevoerd.  We krijgen 26m3 glasschuim granulaat en we gaan bekijken en overleggen met de diverse deskundigen hoe we dit het beste zouden kunnen verwerken tot een fundering voor de gevels.  Er wordt gedacht aan een geul over de hoogte dat het glasschuim in de grond zit en aan zakken met glasschuim over de hoogte dat de fundering uit de grond steekt (ongeveer 40 cm).

8

Als alles goed gaat worden volgende week ook de bomen geleverd waarmee we de hoofd draag constructie gaan maken. 
En wie zin heeft om iets mee te doen, met het bouwen zelf, of met de terrein inrichting of met de water voorzieningen of met de groep welzijn, is natuurlijk altijd welkom op de oefenplaats van Ecodorp Brabant.
Dus ook al hou je alleen maar van gezelligheid en koken, ben je meer dan welkom!

Niet alleen voor het bouwen, maar vooral ook voor het geheel als Vereniging Ecodorp Brabant is het een prachtige eerste week.  (Een week die voor de astrologen onder ons begon met Maan-opposiet-Zon, maar ook met Zon-Aarde-Sirius op 1 lijn wat voor de Maya cultuur het ijkpunt is voor het begin van een nieuw kalender jaar.) 

Vrolijke groet van Wouter