>
Ecodorp Brabant - Nieuwsbrief
Nr. 8 | januari 2012
 

Nieuwsbrief Ecodorp Brabant

In deze nieuwsbrief gaat het vooral om terugkijken en leren. Een proces dat we graag willen delen met de buitenwereld omdat het groepsproces zo belangrijk is, nog belangrijker dan een locatie!

Inhoud van deze nieuwsbrief:

Zomerschool op De Kleine Aarde

DKA gebouw

Duurzaam bouwen krijgt een enorme impuls op DKA.
Als onderdeel van het bouwproject worden speciale workshops ingevoegd, waar je onder leiding van een deskundige in een speciaal thema ervaring kunt opdoen. Er wordt aandacht besteed aan de theorie, alvorens we in de praktijk aan de slag gaan.
Lees hier alles over de zomerschool 2012...

Ecodorp Brabant is een parapluorganisatie geworden

Paraplu organisatie

In 2011 hebben we gemerkt dat er meerdere ecodorpinitiatieven leven binnen de Vereniging Ecodorp Brabant. Het doel is bij allemaal hetzelfde: duurzaam wonen en leven.
Het karakter, de manier van werken, een vriendengroep en soms de lokatie waar ze willen wonen, dat zijn de verschillen waardoor verschillende initiatieven van de grond komen.

Momenteel vinden alle initiatieven buiten Brabant plaats. Dat wil zeker niet zeggen dat Brabant geen ecodorp zal krijgen, alleen dat er nu nog geen initiatief binnen deze provincie een vruchtbare voedingsbodem heeft gevonden.

Lessen van Ecodorp Veghel

Bouw strobalenhuis

In onze vorige nieuwsbrief heb je uitgebreid kunnen lezen over onze plannen en contacten met de gemeente Veghel.Wij zijn samen met de gemeente Veghel tot de conclusie gekomen dat onze belangen toch te ver uit elkaar liggen.

We hebben wel veel geleerd van ons contact met de gemeente Veghel. Zo hebben veel ecodorpers zichzelf de vraag gesteld ‘wat vind ik belangrijk’. Het is heel fijn om te horen dat er ecodorpers bereid zijn om op een plek te gaan wonen waar ze nauwelijks binding mee hebben, omdat ze de sfeer in ons ecodorp echt de moeite waard vinden.

Een buurthuis, een herberg, een educatiecentrum zijn allemaal gezamenlijke ondernemingen die zeker door zullen gaan in het toekomstige ecodorp; er is draagkracht voor. Dit is wat we zeker willen.

Ecodorp Poehee

Project Poehee

Wie lang genoeg in het ecodorp rond struint en zo nu en dan eens bij een werkgroepje aanschuift, ontdekt al snel dat er genoeg mensen zijn die in hetzelfde ecodorp willen wonen. Toen Marleen haar oog liet vallen op een perfecte locatie had ze dan ook niet veel moeite er een aantal mensen enthousiast voor te krijgen.
Lees hier meer over Ecodorp Poehee...

Ecodorp Batavia

Ecodorp onbekend

We hebben via één van onze partners contact gekregen met een andere partij. We hebben een stuk grond aangeboden gekregen en we gaan nu een projectplan schrijven om dat te kunnen financiëren. Het is echter te voorbarig om hier nu al openbaarheid aan te geven. Vandaar de tijdelijke naam Ecodorp Batavia (oorspronkelijk stond er een Bataafse nederzetting).

Onze nieuwe partners lijken echt onze toegevoegde waarde en onze kwaliteiten te zien. We merken dat ze als een soort ambassadeurs veel voor ons doen. En dat is voor ons echt genieten, omdat we dit zien als het plukken van de vruchten van al onze activiteiten van de afgelopen drie jaar.

Ecodorpers ontwerpen een ecotoren

dorpsbijeenkomst

Ir. Hajo Schilperoort, onderzoeker en architect heeft de leden van Ecodorp Brabant uitgenodigd om mee te denken over een Ecotoren. Het gaat om het ontwerpen van een betaalbare, groene, ecologische, biologische, sociale, (semi-) autarkische, agrarische woontoren. We gaan waarschijnlijk gebruik maken van een ontwerp van visionair Luc Schuiten (zie tekening).
Met een groep van 20 studenten van TU Eindhoven wordt dan 1 semester het concept Ecotoren onderzocht.
Lees hier meer over samenwerkingsproject Ecotoren...

De feiten op een rij

feiten

De externe website blijft maandelijks duizenden bezoekers trekken.
Het aantal bezoekers is hetzelfde gebleven, ze bekeken iets minder pagina's en bleven dus ook iets minder lang op de website. Er zijn vorig jaar ook minder pagina's toegevoegd aan de website, dus dat lijkt logisch.
Via Google is onze website nog steeds heel goed te vinden, al merken we dat steeds meer websites over duurzaam leven schrijven, waardoor die soms bovenaan staan.
En dat geeft niks, het is maar goed dat de interesse hierover toeneemt.

Het ledenaantal is iets minder geworden in het laatste half jaar. Hoe dichterbij de realisatie, hoe spannender het wordt.
71 xecohuis89 x ecodorper 39 x ecokind

Cultuurprincipes in de spotlights

Cultuurprincips

In onze visie hebben we als Vereniging Ecodorp Brabant beschreven 'wat' we willen. In deze tekst 'leven in verbinding' beschrijven hoe we met elkaar en onszelf omgaan. Deze principes vormen een bron waaruit inspiratie, motivatie en vertrouwen ontstaat. Ze bieden ons houvast en richting, zonder de ontwikkeling van onszelf en ons ecodorp te beperken.
Bekijk hier onze cultuurprincipes...

Activiteitenkalender

Kalender

2012: (klik op de pijltjes voor meer informatie)
12 feb: kennismaking voor nieuwe en potentiële leden en geïnteresseerdenpijl
24 mrt: Start bouw op DKA en Lentefeestpijl
6 apr: cursus Stuccen met leem pijl


Kort nieuws

Kalender

2011:
maart: Er verscheen een groot artikel over ons Ecodorp in het blad Genoegpijl
juni: Brabant 10 interviewde initiatiefnemers Ecodorp Brabantpijl
juli: Omroep Brabant maakte een documentaire over Ecodorp Brabantpijl
juli: cursus Rocket Stove bouwen op DKApijl
sept.: cursus Leidekken op DKApijl
nov.: een masteronderzoek Co-Creatie met ecodorpers en kunstenaar is gestartpijl
dec.: Er kwam een groot artikel over ons ecodorp in Onkruid

Laat je inspireren

Jeremy Rifkin

‘Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af
" Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten ?"
Maar, waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.’

Citaat uit het boek ‘terugkeer naar liefde’ van Marianne Williamson.
Nelson Mandela heeft het citaat ook gebruikt.


Als u in de toekomst ons laatste nieuws per mail wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Afmelden kan natuurlijk ook.