>

Dragon dreaming

Inleiding
Dragon dreaming is een projectbegeleidings methode die leidt tot waanzinnig succesvolle projecten. Een hoog streven, maar tot nu toe zijn alle 611 Dragon Dreaming projecten wereldwijd geslaagd.  Dragon dreaming is zo succesvol omdat het een heel complete methode is;

Dragon Dreaming cursussen
In 2011 organiseert Ecodorp Brabant drie cursussen over Dragon Dreaming, die gegeven worden door John Croft.
Lees meer over deze cursussen op de website dragondreaming.nl.

Oorsprong
De methode is ontwikkeld door John Croft. Hij heeft naast zijn universitaire achtergrond veel tijd doorgebracht met Aboriginals. De wijsheden van die 2 werelden heeft hij verenigd in Dragon dreaming. Dit blijkt al uit de naam Dragon dreaming;

  1. dreaming refereert aan de term dream time
  2. met dragon geeft hij aan hoe je het best om kunt gaan met dingen die je ziet als probleem (; dragon). Maak gebruik van de mogelijkheden die een dragon je biedt. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een persoon die er alles aan doet om jou project tegen te werken ga dan in gesprek met die persoon en probeer te achterhalen waarom deze persoon zo reageert. Mogelijk ziet deze persoon iets wat jij niet ziet en kan dit inzicht ervoor zorgen dat je het project kunt verbeteren.

Toepassing
Dragon dreaming wordt vooral ingezet in transitiesteden en in oprichting van ecodorpen.
Binnen Ecodorp Brabant gebruiken we de methode momenteel voor ons experimenteel bouw project op de kleine aarde. Naar ons idee zou de methode ook voor andere projecten geschikt zijn

Hoe meer het project een bijdrage levert aan onderstaande punten hoe meer geschikt dragon dreaming als methode is;

  1. persoonlijke ontwikkeling,
  2. het versterkt het groepsgevoel van een groep mensen,
  3. het evenwicht in de wereld wordt hersteld.

Fundamenten
In dragon dreaming wordt altijd gezocht naar win-win situaties. Doordat er actief gezocht wordt naar win-win situaties wordt het aantal mensen wat meewerkt aan een project enorm vergroot. En deze mensen zullen ook weer allemaal hun kennis en ervaring inzetten voor het project.

Er is bewust gekozen voor een bepaalde mate van chaos in dragon dream projecten. Chaos heeft veel te bieden;

John Croft heeft een onderzoek gedaan naar succesvolle projecten, daaruit blijkt dat de meest succesvolle projecten hun aandacht  gelijk verdelen over deze  4 hoofdfases; dream, plan, do en celebrate. In onze westerse samenleving zijn we vooral veel bezig met de plan en de do fases. We hebben niet veel aandacht voor de 2 leukste fases; dreaming en celebrate. Dit maakt onze projecten minder succesvol.

Technieken
Dragon dreaming biedt vele waardevolle technieken, de 2 bekendste zijn de droomcirkel en de Karabirrdtt.

Droomcirkel:
Elk project begint met een initiatiefnemer die een droom heeft. Deze verzameld mensen om de droom heen b.v. mensen die enthousiast worden van deze droom en kinderen omdat deze op een andere manier naar het leven kijken. Voor de droomcikel komen deze mensen bij elkaar. De initiatiefnemer vertelt zijn droom om deze meteen daarna los te laten zodat hij nu slechts een deelnemer is aan het proces. De droom wordt nu overgenomen door de groep. Iedereen is leider, er is geen centrale leider.

Iedereen gaat in een cirkel zitten en om de beurt vertellen de betrokkenen wanneer voor hen het project geslaagd zou zijn. Iemand noteert met een goede terugkoppeling met de deelnemers de dromen van de mensen. Geen enkele droom is verkeerd, want het is de droom van iemand, de anderen luisteren oplettend naar de droom van een ander. De cirkel blijft net zo lang doorgaan tot er dromen herhaald worden of tot niemand meer iets toe heeft te voegen. Tijdens de droomcirkel ontstaat er een soort magie, mensen verbinden zich aan een project en gaan het als hun project ervaren.

Karabirrdt:
De Karabirrdt (dit woord wordt gebruikt door Aboriginals voor spinnenweb) geeft het benodigde overzicht voor het groepsproces. Het is een soort spelbord voor een dragon dream project.  Je stelt dit overzicht ook op met de groep. Hieronder volgt een voorbeeld van een Karabirrdt.

Voor uitgebreide informatie kijk op: http://www.dragondreaming.info/ en op http://www.neptunmond.de/astrosophie/john-croft/dragon-dreaming/ .
Als je nog vragen hebt over dragon dreaming dan kun je deze natuurlijk ook stellen aan ons; info@ecodorpbrabant.nl .

karabirrd